1/2000
Jan Rzeszotarski i działacze z Bieżunia laureatami nagród Marszałka

Kapituła nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 20 grudnia przyznała nagrody za rok 1999 za osiągnięcia w działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej w 1999 r. (nagrody wręczono 27 stycznia). Wśród 9 laureatów znaleźli się: Jan Rzeszotarski - dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i 5-osobowy zespół działaczy społeczno-kulturalnych z Bieżunia w składzie: Dr Stanisław Ilski, Janina Liwińska, Wiktor Mieszkowski, Jerzy Piotrowski, Ewa Tatkowska.

Jana Rzeszotarskiego nie trzeba w Sierpcu przedstawiać. Kierowane przez niego Muzeum nie tylko z powodzeniem gromadzi i chroni zabytki tradycyjnej kultury ludowej północnego Mazowsza. Znamy je wszyscy jako placówkę tętniącą życiem. "Niedziele na Skansenie" i inne imprezy przyciągają tysiące sierpczan i turystów. Skansen jest także coraz atrakcyjniejszym tłem dla filmowców - i to tych z pierwszego szeregu - realizowano tu m.in. część zdjęć do "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana i "Pana Tadeusza" Andrzeja Wajdy. Jan Rzeszotarski jest także od niedawna prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, które, miejmy nadzieję, wniesie istotny wkład w ożywienie życia intelektualnego i kulturalnego naszego miasta.

Bieżuń i jego życie kulturalne, prezentowaliśmy szerzej w numerze 3 "Sierpeckich Rozmaitości" z 1999 roku. Rezultaty inicjatyw i upartych mrówczych zabiegów tutejszych działaczy społeczno-kulturalnych są imponujące: wspaniałe Muzeum Małego Miasta, czasopismo "Bieżuńskie Zeszyty Historyczne (wiele z 16 numerów to grube formy!), cenne wydawnictwa książkowe, nieszablonowe imprezy - to osiągnięcia szeroko rozsławiające to maleńkie miasteczko w całej Polsce.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

h.g-b