1/2000
IX Sierpeckie Hufcowe Kolędowanie

Od wielu lat Komenda Hufca ZHP w Sierpcu organizuje doroczne przeglądy zespołów harcerskich wykonujących kolędy i pastorałki. Imprezy te z roku na rok organizowane są z coraz większym rozmachem. W tym roku IX Hufcowe Kolędowanie miało miejsce w dniu 13 stycznia w wielkiej sali imprezowo - konferencyjnej Browaru. Brała udział imponująca liczba zespołów (40) i uczestników (540) z Sierpca i wszystkich gmin powiatu (poza Zawidzem, w której to gminie harcerstwo występuje tylko w postaci śladowej).

Każdy z zespołów wykonywał dwa utwory. I to właściwie jedyny wspólny mianownik. Poza tym oglądaliśmy ogromną różnorodność pod każdym względem: były zespoły kilkunastoosobowe i występy solowe, prezentowano kolędy najbardziej znane i utwory własnego autorstwa, tradycyjne mundurki harcerskie sąsiadowały z wymyślnymi kreacjami, niektóre zespoły miały własny akompaniament na drogich instrumentach - inne tylko własne głosy. Prezentowane były różne formy wykonywania kolęd i inscenizacji jasełek - od bardzo tradycyjnych do złośliwej parodii(to chyba odruch buntu młodzieży przeciw wciskaniu się rytualnej, obrzędowej religijności, do wszelkich przejawów naszego życia publicznego).

Wielki walor Kolędowania to możliwość zaprezentowania się, na równych prawach, wykonawców i ich opiekunów ze szkół miejskich i małych wsi. Raz jeszcze potwierdziła się stara prawda, że samorodne talenty i dobrzy nauczyciele rozsiani są po różnych środowiskach. Bardzo dobrze zaprezentowali się niektórzy wykonawcy z Sierpca ale wcale nie gorzej, np. z Ostrów, Maluszyna, Bożewa czy też Bledzewa.

Na sali i w kuluarach panowała, jak przystało na środowiska harcerskie, swoboda i serdeczna atmosfera. Nawet grupy zuchowe współdziałały z organizatorami i swoimi wychowawcami na partnerskiej stopie (ale w granicach koniecznej dyscypliny). To wielka zasługa kierującej imprezą 5-osobowej grupy inicjatorów (komendantka Hanna Kowalska, Marek Iwiński i inni). Pożądane jest chyba by tak ciekawa impreza była dostępna dla szerszej publiczności. - Biorąc pod uwagę wskazane wyżej przesłanki, organizatorzy powinni rozważyć organizowanie Kolędowania w 2 etapach: 1) eliminacje gminne (miejskie), 2) koncert najlepszych zespołów w formie ogólnodostępnej imprezy w Domu Kultury lub w którym z kościołów

j.b.