logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Trzy nowe publikacje na początek roku - 11.01.2018 r.

2018-01-17

Promocja 3 nowych wydawnictw MWM - reprintu "Zbioru praw" Andrzeja Zamoyskiego z roku 1778, 31 numeru "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych" i VIII tomu "Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu", 11.01.2018 r.
Promocja 3 nowych wydawnictw MWM - reprintu "Zbioru praw" Andrzeja Zamoyskiego z roku 1778, 31 numeru "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych" i VIII tomu "Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu", 11.01.2018 r.W dniu 11 stycznia 2018 o godzinie 17.00 w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone 3 nowym wydawnictwom przygotowanym przez sierpeckie Muzeum, reprintu "Zbioru praw" Andrzeja Zamoyskiego z roku 1778, 31 numeru "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych" i VIII tomu "Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu".

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Muzeum, witając zgromadzonych. Przybliżył tematykę publikacji i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ich powstania. Następnie przekazał głos ich autorom i redaktorom. Pierwszą z prezentowanych pozycji był "Rocznik MWM". Służy on omówieniu najważniejszych problemów, z jakimi mierzą się współczesne muzea. Na każdy tom składają się na 3 części. W pierwszej znaleźć można teksty referatów wygłaszanych podczas organizowanych co roku w skansenie ogólnopolskich konferencji naukowych. W tomie VIII ukazały się wystąpienia podejmujące temat współpracy placówek muzealnych i organizacji pozarządowych oraz wynikających stąd szans rozwoju, ale także zagrożeń. Część druga, "Świat rzeczy" poświęcona jest tematyce konserwatorskiej, archeologicznej, etnograficznej i dziejom różnych rzemiosł. Opisane w niej zostały obiekty o wyjątkowej historii. Trzecia zawiera komunikaty i recenzje.

"Bieżuńskie Zeszyty Historyczne" przybliżają region Ziemi Zawkrzeńskiej, jej mieszkańców, tradycje i przeszłość. Od kilku lat przygotowujące je Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu organizuje konferencje naukowe. W ostatnich numerach znalazło się więc miejsce dla materiałów pokonferencyjnych. W najnowszym z nich umieszczone zostały artykuły stanowiące pokłosie spotkań poświęconych postaci Andrzeja Hieronima Zamoyskiego, kanclerza koronnego w okresie rozbiorów, a zarazem właściciela dóbr bieżuńskich. Czytelnik będzie miał szansę nie tylko bliżej przyjrzeć się sylwetce tego męża stanu, ale także zrozumieć tło społeczno-polityczne czasu, w którym przyszło mu żyć. Kolejne artykuły zawarte w zeszycie opisują losy mieszkańców Bieżunia i Żuromina.

Ze wzmiankowaną publikacją związana jest trzecia z prezentowanych tego wieczoru książek, reprint "Zbioru praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776 przez J.W. Andrzeia Zamoyskiego ex-kanclerza koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, ułożony, y na Seym roku 1778 podany", nazywany też "Zbiorem praw". Wydany on został w limitowanym nakładzie 500 numerowanych egzemplarzy, z wielką dbałością o oddanie ortografii XVIII-wiecznej polszczyzny. W dziele zawarte zostały bardzo nowatorskie jak na czas jego powstania postulaty odnowy Rzeczypospolitej w duchu oświeceniowym. Datę ponownego wydania wybrano nieprzypadkowo. W roku 2017 mija 300 lat od narodzin Kanclerza, w 2018 natomiast 240 lat od chwili pierwszego ukazania się "Zbioru praw". Wydanie kończy słownik nazw łacińskich, wyrażeń staropolskich i sformułowań prawniczych ułatwiających lekturę, który opracowany został przez Jerzego Piotrowskiego, kierownika Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Serdecznie zachęcamy do zakupu i zapoznania się z najnowszymi publikacjami wydanymi przez sierpeckie muzeum. Nabyć je można w kasach Muzeum, a także zamówić drogą elektroniczną. Każdy powinien w nich znaleźć wiele użytecznych, a czasem zaskakujących informacji z dziedziny działalności muzealniczej, historii Mazowsza północno-zachodniego oraz dziejów prawodawstwa.


Tagi: skansen


Jarosław Asztemborski


Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.