Nr 9
28 kwietnia 2000r.

http://www.sierpc.com.pl/intersierpc

egzemplarz bezpłatny - promocja - dostępny w
kiosku Ruchu koło Policji oraz w "blaszaku" w sklepie papierniczym
!!! w poniedziałek dodatek nadzwyczajny !!!

************

******* Są ślady naszych publikacji. Po artykule Waldemara Prątnickiego w 6 numerze InterSierpca poczuł się urażony przewodniczący Rady Gminy Rościszewo Tadeusz Szymański. W swej korespondencji ze Śniedzanowa Prątnicki pisał o braku rozsądku, prawa i gospodarności w samorządzie rościszewskim. Pan przewodniczący zarzuca sołtysowi Prątnickiemu ni mniej ni więcej tylko... autokratyczny system sprawowania władzy w Rościszewie. Poskarżył się na niego do Powiatu. Teraz przewodniczący Stanisław Nastałek będzie się musiał ostro nagimnastykować, aby przeciwstawić się powrotowi "jedynie słusznych czasów" oraz "rządom jednostki" - jak pisze przewodniczący Szymański. Oczywiście w postaci ogólnie znanego autokraty Prątnickiego. Panu Tadeuszowi zalecamy kąpiele w chłodnej wodzie i długie spacery. (gg)

******* Muzeum Wsi Mazowieckiej zaprasza na Niedziele w Skansenie. Będą się one odbywać w każdą niedzielę i święto od najbliższej 30.IV do 24 września. Na terenie ekspozycji rzemieślnicy z zakresu tkactwa, rzeźby, kowalstwa, plecionkarstwa oraz haftu zaprezentują zwiedzającym swe umiejętności. Gościom pobyt w Skansenie umili muzealna kapela przygrywająca skoczne walczyki, oberki, a także inne tańce i przyśpiewki ludowe. W dziewięciu obiektach do końca czerwca prezentowana będzie niezwykle barwna wystawa "Wielkanoc na Mazowszu". Na lipiec i sierpień przygotowana będzie wystawa "Rok obrzędowy na Mazowszu". Karczma "Pohulanka" z jej wizytówką - przebojem czyli chlebem pytlowym ze smalcem serwuje również: żurek staropolski, barszcz czerwony, pierogi, bigos, kaszankę wiejską, kiełbaskę, kaszę gryczaną i inne. Można skorzystać z przejażdżki bryczką, a także pojeździć w siodle. Do końca maja Skansen w sobotę i w niedzielę otwarty jest od 9 do 17, a w dni powszednie od 8 do 16. Za normalny bilet wstępu na niedzielę w Skansenie musimy zapłacić 9 zł, ulgowy kosztuje 7 zł. W dni powszednie o 2 złotych taniej. (Joanna Szewczykowska)

******* Na uroczystości organizowane przez magistrat i sierpeckich AKowców, a poświęcone obchodom 60 rocznicy zbrodni katyńskiej przybyły wszystkie lokalne władze. Szkoda, że większość "normalnych" mieszkańców miasta pracując nie mogła o 11 we czwartek przyjść na uroczystą mszę i pod Pomnik Katyński. Chyba że te uroczystości organizowane są tylko dla władz... (gg)

******* Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Armii Krajowej w piątek 28 dokonała uroczystego otwarcia Izby Pamięci. Otwarciu towarzyszył już IV Międzyszkolny Przegląd Piosenki Patriotycznej. Niespodziewanie dobra frekwencja zaproszonych gości. Nie dopisali natomiast co zasmuca, przedstawiciele pozostałych podstawówek. Bardzo udana uroczystość. Więcej w poniedziałek. (gg)

******* 3 maja starostwo i magistrat organizują powiatowo-miejskie uroczystości z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3- Maja. Jak zwykle Msza w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów przy Pomniku Katyńskim i uroczystości w Domu Kultury. Sierpczanie, 3 Maja wyjdźcie z domów!. (gg)

******* Kolejne sprostowanie. W poprzednim numerze błędnie podaliśmy autora pomysłu na Konkursu Wiedzy o Samorządzie. Była to trójka radnych pierwszej kadencji: Jan Piotrowski, Zygmunt Rasała, Tadeusz Rutkowski. Za sprawą tego konkursu Sierpc zaistniał (ale nie po raz pierwszy! - czy ktoś wie kiedy był ten pierwszy raz?) jako pozytywny przykład działalności samorządowej w ogólnopolskiej gazecie samorządowej "Wspólnota". Ech, gdzie te czasy, gdy samorząd działał dla wspólnego dobra, a polityka była zupełnie innym, odległym światem... (gg)

******* 1 maja konkurs "Graffiti-2000" i "Kredą na asfalcie" dla najmłodszych. W tym roku będą ozdabiane mury i okolice "Edenu" (naprzeciwko stadionu). Tamże sierpeccy Diabetycy gratis będą mierzyć poziom cukru we krwi oraz ciśnienie. (gg)

******* W środę wynikiem 13:9 Zarząd Miasta otrzymał absolutorium. Czytaj na stronach 2 i 4. (gg)

******* Powiat ma sesję absolutoryjną w sobotę - w poniedziałek numer specjalny z newsami (gg)

Gorąca sesja

Przewidywała głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za 1999 rok.
Najpierw interpelacje, aktywność radnych jakiej dawno nie obserwowałem. Po prostu mnóstwo.
Wygląda to jak wyścigi kto więcej i ostrzej się zapyta czy zainterpeluje.
W tej konkurencji wygrywają Kazimierz Czermiński, Barbara Gil i Ryszard Michalik (kolejność alfabetyczna)
Na większość pytań i interpelacji odpowiadano "na gorąco". Jednak burmistrzowi i zastępcy nie wszystko udało się wyjaśnić.
W tej atmosferze powoli nadchodzi "godzina zero".

Jeden z głównych "opozycjonistów" przed punktem nr 8 porządku dziennego pod nazwą "Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miejskiego w 1999 roku" prosi przewodniczącego Stanisława Majchrzaka o 10 minut przerwy. Trwają gorączkowe narady grupy radnych przeciwnych Zarządowi.
Przewodniczący wznawia obrady. Udziela głosu burmistrzowi,
Markowi Kośmidrowi. Ten lekko spięty, czyta sprawozdanie z wykonania Uchwały budżetowej R.M. w Sierpcu. Uwaga i napięcie radnych powoli topnieje. Pod koniec 20 minutowego sprawozdania na sali unosi się lekki gwar i szum rozmów, komentarzy i zniecierpliwienia.
Wreszcie koniec sprawozdania.

Przewodniczący Rady zarządza odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Miejskiego za 1999 rok. Komisja w składzie: Dariusz Domżalski (przewodniczący), Marek Chrzanowski i Daniel Wiśniewski wnioskują do Rady o udzielenie absolutorium.
Odczytano również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu i na temat wniosku Komisji Rewizyjnej. Obydwie opinie są pozytywne. Czyli wszystko w porządku? Skąd więc ta nerwowość członków Zarzą
du? (Marek Kośmider - przewodniczący Zarządu, Bogdan Żmijewski - zastępca, Andrzej Czarciński, Kajetan Dobrosielski. i Maria Szklarska). Nie są pewni uzyskania absolutorium!
Następny punkt to już uchwała. "Czy w tej sprawie któryś radny chciałby się wypowiedzieć?" pada pytanie przewodniczącego, St. Majchrzaka. Początkowo cisza a po chwili pod adresem Zarządu pada seria bardzo krytycznych opinii. K.Czermiński stwierdza, że działalność Zarządu to amatorszczyzna i partyzantka. Wypowiada się przeciwko "polityce bez alternatywy". Mówi: "samorządowy krajobraz polityczny jest niejasny - nikt nie zależy od nikogo. Dzisiaj się okaże czy król jest nagi czy nie. Jeśli jest, to wreszcie go ubierzmy!"
M.Chrzanowski: mimo że - jak stwierdził - Komisja Oświaty większych zastrzeżeń do pracy Zarządu nie miała, zarzucił niepotrzebne zwoływanie dwóch sesji Rady - jednej w lipcu drugiej w lutym. "Wszędzie niemożność" - mówi Chrzanowski - "remont ulicy Płockiej - niemożność. Nie generalizowałbym - Zarząd liczy 5 osób proszę mi wreszcie powiedzieć czy jest tam lider, drugi Krzaklewski, który uniemożliwia działanie"
R.Michalik - w podobnym tonie.
I.Brudnicka
: "czy praca, działanie Zarządu ogranicza się jedynie do administrowania miastem. Jeśli tak, to nie mam zastrzeżeń. Ale Zarząd pracuje tak, jak mu Rada pozwala. Rada nie wymaga od Zarządu. A Zarząd Rady nie inspiruje. Powinien to robić. Na piśmie. Nie wskazuje Radzie czym ma się zajmować. Nie proponuje Radzie uchwał do uchwalenia i jeśli Rada zaproponuje uchwałę okazuje się, że poszła za daleko. Zarząd powinien z Rada Miejską współpracować."
B.Gil mówi, że życie składa się z drobnych rzeczy. Praca Zarządu również. Czy można mieć pozytywną opinię jeśli: książka protokołów ma nienumerowane strony, jeśli te protokoły są niepodpisane, jeśli w gablocie przy Urzędzie wiszą złe ogłoszenia? Czemu w piśmie Nasz Sierpc - pyta B.Gil - odmówiono mi publikacji moich tekstów, skoro jest to pismo Rady i Zarządu?
I jeszcze K.Czermiński
: "Sierpc coraz bardziej przypomina miasto emerytów i rencistów. Mało robimy, aby to zmienić. Jak dotąd fortuna sprzyja zuchwałym" - zagadkowo zakończył Czermiński.
O dziwo, żadnego zarzutu żaden z członków Zarządu nie próbował odpierać! Jakby nie zależało im na przekonaniu zabierających głos radnych, że może ch
oć w części jest inaczej.
W ostatniej chwili burmistrz próbuje łagodzić atmosferę
(patrz strona 4). Czy mu się udało? Już nadchodzi moment głosowania. "Opozycjoniści" jednocześnie zgłaszają dwa wnioski formalne. Jeden o głosowanie tajne, drugi o głosowanie imienne. Obydwa przepadają. "Kto z radnych jest za udzieleniem Zarządowi absolutorium?" - pyta przewodniczący. Podnosi się najpierw 7 rąk, potem 8, 10, wreszcie gdy wszyscy "za" podnieśli ręce okazało się, że trzynaścioro radnych udziela absolutorium Zarządowi. Prawie "widać, słychać i czuć" ulgę pomnożoną pięć razy.

"Kto jest przeciw" - pada pytanie. Dziewięcioro radnych nie zgadza się aby udzielić absolutorium Zarządowi
.
Wstrzymało się dwóch radnych.
Odpowiednio byli to:

Za: Majchrzak, Perzyńska, Kwiatkowski, Piotrowski, Dobrosielski, Domżalski, Goczyński, Jagodziński, Stelmańska, Szklarska, Czarciński, Kupniewski, Żmijewski;
Przeciw: Tyndorf, Czermiński, Gil, Michalik, Wiśniewski, K.Kośmider, A.Gąsiorowski, Brudnicka i M.Gąsiorowski;
Wstrzymali się:
Chrzanowski, Falkiewicz.
I to już koniec opowieści prawdziwej: o absolutorium za 1999 rok w mieście Sierpcu udzielanym.
Starałem się w niej przede wszystkim uchwycić atmosferę i nastrój panujący na sali obrad. Jednak wypowiedzi radnych cytowane były wier
nie

Grzegorz Górecki

TEMAT JAK RZEKA A NAWET DWIE, CZYLI SIERPIENICA I SKRWA.

Ekspansja bobrów na obydwu sierpeckich rzekach jest silnie widoczna. Pojawiają się coraz to nowe, ogryzione ich ostrymi strugami drzewa. Pnie u podstawy są stożkowato od dołu i od góry, ogryzane, powstające w ten sposób przewężenie, mocno osłabia nawet grube drzewo, które pod wpływem własnego ciężaru, jeśli jest pochylone, lub wiatru, przewraca się, nie zawsze w pożądanym przez zwierza, kierunku. Celem obalania dużych drzew jest przegrodzenie rzeki, utrudnienie spływu wodom, zatrzymanie jak największej ilości wód w korycie, co sprzyja rozwojowi roślinności, retencji wodnej w powstających w ten sposób zbiornikom i rozlewiskom. Zdarza się, że drzewo runie w innym kierunku niż "planował" budowniczy. Wówczas nie spełnia roli oczekiwanej przez bobra i może służyć jedynie za spiżarnię, magazyn pokarmu. Wtedy ogryzane są z kory wszystkie dostępne gałęzie, które bieleją już z daleka widoczne, często pocięte na około metrowej długości, pręty, spływają w dół rzeki, zatrzymując się na zakrętach i płyciznach. Leży ich tam po kilkanaście, białych, okorowanych, średnicy dwa do pięciu centymetrów.

Na zdjęciu półmetrowy pień "zwyciężony" przez sierpeckie bobry.

Żeremi tutejsze bobry nie budują. Robią natomiast nory w skarpach rzeki, tam znajdując schronienie przed niebezpieczeństwem dla siebie i swojego potomstwa. Znaleźć miejsca bytowania bobrów jest bardzo łatwo, wystarczy mały spacer nad rzeką z jej nieuregulowanym korytem. A jeśli chce się zobaczyć bobra na własne oczy to trzeba wyjść nad rzekę przed wschodem słońca lub po zachodzie. A jeśli uda się Wam zrobić FOTOGRAFIĘ BOBRA, to ufunduję specjalną nagrodę i zdjęcie będzie opublikowane!

Niech to będzie taki mały prywatny konkurs. Ok? Ryszard Suty.

"CHŁOP POTĘGĄ JEST I BASTA!"

Pod takim hasłem odbyła się uroczystość pożegnania uczniów ostatnich klas Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Nauka została zakończona, przed nimi egzaminy maturalne. Potem już dla niektórych studia, a dla innych bardzo dorosłe życie. Dziś była jeszcze zabawa. W aranżacji wiejskiego podwórka z rozmachem i fantazją wyczarowanego w sali gimnastycznej, odbyło się wręczenie ABITURKÓW, czyli statuetek nawiązujących do sławnych OSKARÓW. Są to symboliczne nagrody za całokształt aktywności i nauki przez cztery lata. Kryteriów przyznania ABITURKÓW jest wiele a niektóre wymagają plebiscytu wśród młodzieży całej szkoły. Tegorocznymi laureatami są: BARBARA CHOJNACKA, ANNA NAPIÓRSKA, MARTA WRÓBLEWSKA, MAŁGORZATA SOLECKA, ALEKSANDRA KOWALSKA.

W poprzednich latach podobne rozdania tych bardzo honorowych i prestiżowych nagród, odbywało się pod hasłami równie fantazyjnymi, np.: "PIEKŁO, WIĘZIENIE, OLIMP, NIEBO". Pożegnanie maturzystów robi zawsze klasa trzecia, która reżyseruje wszystkie występy, skecze, mini-spektakle. Pisze teksty piosenek, przygotowuje scenografię, kostiumy i rekwizyty. Wśród tegorocznych dekoracji były narzędzia rolnicze, ptactwo domowe i drobne zwierzęta, siano, słoma i inne ziemiopłody. Byli sołtysi pięciu wsi, (pięć klas) dziedziczka (dyrektor szkoły), pleban, tańce ludowe, konkursy zręcznościowe, a nawet wiejska bijatyka. Wszystko przy żywej reakcji widowni, czyli reszty licealistów siedzących na połowie parkietu sali gimnastycznej. ABITURKI są jedną z wielu imprez organizowanych przez samorząd uczniowski, któremu przewodniczy Basia Ocicka z klasy III A.
Takie imprezy są doskonałą metodą wychowawczą, uczą samodzielności, rozwijają zdolności artystyczne, wyzwalają inicjatywę, polot, fantazję i są bagażem najlepszych wspomnień ze szkoły na całe dorosłe życie - mówi dyrektor Liceum, mgr
Ewa Nowakowska.

Abiturientom życzymy połamania na maturze. Ryszard Suty.

Policjanci z naszego Sierpca.

...będą w numerze specjalnym w poniedziałek. (gg)


Czy mógłby Pan odpowiedzieć mi na pytanie...

...dlaczego Pan głosował przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi?

Ryszard Michalik
Działalność Zarządu nie utwierdziła mnie w przekonaniu, aby głosować za.
Ani Burmistrz ani Zarząd nie proponował mi nigdy współpracy
Ponieważ jestem postrzegany jako jedna z głównych postaci opozycji, uważam że dobrze spełniłem swój obowiązek.

Kazimierz Czermiński
Efekty pracy Zarządu mnie nie zadowalają.
Opinie mieszkańców są negatywne. Szczególnie bolesny jest problem bezrobocia. Zarząd nie zrobił nic, aby sprowadzić do Sierpca inwestora.
Miałem nadzieję, że tak doświadczony i ustosunkowany członek zarządu jak Kajetan Dobrosielski doprowadzi do kwitnącej sytuacji w Sierpcu.
Tymczasem Zarząd nie robi nic ponad to co robić musi
Nie winię
jednak za tę sytuację Marka Kośmidra. Jedyne co mogę mu zarzucić, to że powinien więcej współpracować z opozycją.

...dlaczego Pan głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi?
Zenon Kupniewski

Było to absolutorium z wykonania budżetu. Budżet został wykonany.
Mam inną ocenę odnośnie jakości pracy Zarządu. Jak słusznie zauważyła koleżanka Iwona Brudnicka, częściowo z naszej winy, ta ocena jest negatywna.

Stanisław Majchrzak
Absolutorium dotyczy realizacji budżetu. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej i Regionalna Izba Obrachunkowa nie miały zastrzeżeń. Dlatego byłem za. Uchwała budżetowa została wykonana. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ten niekorzystny wynik (13:9) zostanie poprawiony.


- Panie burmistrzu -
pytam Marka Kośmidra - jak widać nikt z radnych nie wypowiada się pozytywnie o Pana Zarządzie. Jak Pan skomentuje ten najsłabszy w dziejach sierpeckiego samorządu wynik głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Miejskiego w świetle zacytowanych wypowiedzi radnych?
Cóż. Powtórzę to co mówiłem na sali obrad. Pierwszy rok działania rady jest zawsze dla niej najtrudniejszy. Radni jeszcze się uczą. Celowo nie reagowałem na niektóre błędne decyzje mojego Zarządu, aby radni sami przekonali się, że to był błąd. Staramy się przedstawiać całość dokumentacji i problemu. Nie zawsze jednak to powoduje pozytywne skutki. Proszę jednak pamiętać, że zawsze jestem otwarty na konsultacje. Rozmowy, wymiana zdań, nawet żywiołowe dają możliwość wypracowania decyzji. Ważne aby się nie obrażać na siebie. Ale niech opinią nie rządzi plotka. I niech każdy przedstawia tylko swoje własne zdanie.
- Wróćmy jednak do wypowiedzi radnych

Zaraz niech spojrzę, no tak. Nie chcę mówię o dezinformacji, jak np. bardzo krzywdząca wypowiedź, że mój Zarząd nie robił nic aby obniżyć wysoki wskaźnik bezrobocia w Sierpcu. Sprawa ta jest tego rodzaju, że to nie jest zadanie naszego samorządu. My nie mamy na walkę z bezrobociem pieniędzy. A zrobiliśmy naprawdę wiele, aby bezrobocie zmniejszać. W zeszłym roku wydaliśmy z miejskich pieniędzy prawie 4,8 mln. zł (48 mld.starych - gg) na inwestycje. Przecież te pieniądze dały zatrudnienie wielu Sierpczakom! Dalej: tworzymy dla inwestorów korzystny klimat i staramy się każdą okazję kontaktu wykorzystać. Sęk w tym abyśmy wreszcie uwierzyli w siebie. Nasze miasto jest ładne, ma dużo zalet. Żyje w nim wielu zdolnych i mądrych ludzi. Dowodem na to są ich awanse do Płocka czy do Warszawy. Niestety sami siebie osłabiamy. Spróbujmy tę siłę wykorzystać. W wypowiedziach mówmy o sprawach, problemach do rozwiązania, a nie o pojedynczych ludziach!
Mam nadzieję, że uda mi się w tym roku z Radą dogadać. Sądzę, że dla Rady Miejskiej to absolutorium było punktem zwrotnym. Albo zaczniemy ten "wóz wszyscy razem ciągnąć" w tym samym kierunku albo wysiłki jednych będą marn
owane przez drugich. I odwrotnie. Ja mam taką filozofię życiową, że lubię ludzi. I od razu na początku nie mówię, że chcą źle. Spróbujmy wszyscy tak podejść do sprawy. Za rok wynik absolutorium będzie co najmniej o połowę lepszy. Z całego serca bym sobie tego życzył.
- Dziękuje za rozmowę
(pytał i notował gg)

Sierpecka piłka nożna

Piłkarze grający w IV lidze Makroregionu Centralnego grupy północnej rozegrali po osiem spotkań rundy wiosennej sezonu 1999/2000. Występująca tam drużyna Kasztelana Sierpc plasuje się na 8 miejscu z 39 punktami, mając do zajmującej 4 miejsce Mazovii Rawa Mazowiecka zaledwie 3 punkty straty.
Właśnie z tym zespołem w ostatniej kolejce podopieczni
Rajmunda Koperka zremisowali 0:0. W rundzie wiosennej Kasztelan dwa mecze wygrał po 3:0 z SKP Słupca i Błękitnymi Gąbin, jeden mecz przegrał w Rypinie z Lechem 0:3 oraz 5 spotkań zremisował z Górnikiem Kłodawa 0:0, Olimpią Koło 2:2, Sokołem Kleczew 2:2, wspaniałą Mazovią Rawa Mazowiecka 0:0 oraz z Jagiellonką w Nieszawie 1:1 - i uznano to za niespodziankę dużego kalibru. W tym meczu przez pierwszą godzinę przeważali miejscowi, lecz dobrze grająca defensywa gości "pękła" dopiero w 53 minucie kiedy to Jacek Kwiatkowski w polu karnym zagrał piłkę ręką i sędzia tego spotkania Marek Wałęsa z Konina podyktował rzut karny. Krzysztof Dróbkowski strzelił silnie, piłka odbiła się od prawego słupka i wpadła do bramki Piotra Pakieły. Zanim do tego doszło gospodarze mieli jeszcze cztery dogodne sytuacje do zdobycia bramki. Robert Gapiński w 14 min. strzelił głową obok słupka. W 5 min. później Dariusz Kowalski nie wykorzystał podobnej sytuacji. Ten sam zawodnik w 37 min. strzelił z 18 m w słupek.
Po przerwie strzał Dróbkowskiego obronił Pakieła. Po upływie godziny gra się wyrównała i coraz częściej do głosu dochodzili sierpczanie. W 70 min. Rafał Michalski z rzutu wolnego zagrał do Jacka Kwiatkowskiego, który przedłużył piłkę do Tomasza Czyżyka, ten silnie podał na pole karne do nadbiegającego
Dariusza Kraski, który nie dał szans obrony Robertowi Wiśniewskiemu. W 78 min. Jacek Szychowski po podaniu Roberta Bieleckiego znalazł się w sytuacji "sam na sam" z golkiperem gospodarzy, jednak bramki ne zdobył. Na 4 min. przed końcem kapitan Kasztelana Robert Bielecki "zakręcił" defensywą Jagiellonki. Minął pięciu graczy z Nieszawy i potężnie uderzył na bramkę, lecz Robert Wiśniewski sparował piłkę na róg. W rewanżu strzał Dróbkowskiego z bliskiej odległości obronił Piotr Pakieła.
Ten emocjonujący mecz, który trzymał kibiców w napięciu do ostatniego gw
izdka sędziego zakończył się remisem, który jest sukcesem ambitnie i mądrze taktycznie grających sierpeckich piłkarzy. W meczu z "Jagiellonką" "Kasztelan" wystąpił w następującym składzie: Pakieła, Górnicki, Czyżyk (od 88 minuty Trzciński), Michalski, Grzelak, Kraska, Majchrzak, Kwiatkowski (od 75 min. Kwiecień), Koperek, Bielecki, Szychowski. Obecnie piłkarzy Kasztelana czekają dalsze mecze mistrzowskie oraz finałowy mecz o Puchar Polski na szczeblu okręgu z MKS Kutno. Janusz Bilicki

Termin VIII 26.04.2000 r.

Łokietek - Górnik Kł. 1:3

Huragan - SKP Słupca 0:0

Start - Lech 3:3

MKS Kutno - Błękitni 4:1

Zdrój - Petro II 1:3

Orkan - Górnik Ł. 1:1

Ziemowit - Olimpia 4:0

Mazovia - Kasztelan 0:0

Sokół - Jagiellonka 0:4

Aktualna tabela

1. Jagiellonka Nieszawa 25 63 76-22

2. Huragan Bobrowniki 25 52 57-22

3. Petro II Płock 25 52 55-28

4. Mazovia Rawa Maz. 25 42 40-41

5. Górnik Kłodawa 25 41 47-28

6. Lech Rypin 25 40 41-35

7. MKS Kutno 25 39 42-29

8. Kasztelan Sierpc 25 39 41-33

9. SKP Słupca 25 39 38-32

10. Górnik Łęczyca 25 33 44-37

11. Sokół Kleczew 25 33 39-46

12. Ziemowit Osięciny 25 33 36-43

13. Start Radziejów 25 32 47-50

14. Zdrój Ciechocinek 25 32 40-46

15. Orkan Sochaczew 25 27 36-55

16. Olimpia Koło 25 20 31-51

17. Błękitni Gąbin 25 18 25-53

18. Łokietek Brześć Kuj. 25 3 11-97

 

Komunikacja w Sieci

Artykuły z tego cyklu będą dotyczyły możliwości, jakie oferuje Internet w zakresie komunikowania się. Mam na uwadze wszelkiego rodzaju sposoby porozumiewania się, jednakże formuła czasopisma w pewien sposób ogranicza możliwości wyczerpującego i dokładnego analizowania konkretnych zagadnień, więc jak zwykle przytoczę tylko te najbardziej znane i powszechnie wykorzystywane przez większość użytkowników Sieci. Zakładam, że posługujemy się programem pocztowym Outlook Express.
Najpopularniejszą formą aktywności w Internecie jest komunikacja z innymi użytkownikami, a najprostszym sposobem jej realizacji jest poczta elektroniczna. Większość ludzi uważa, że jest najlepszą rzeczą w Internecie. A więc należało by się zastanowić: co takiego wspaniałego w poczcie elektronicznej? Mam nadzieję, że nie dalekie od prawdy byłoby stwierdzenie, że poczta elektroniczna jest obecnie jedną z najpopularniejszych usług internetow
ych. Stała się bardzo popularnym narzędziem do kontaktowania się, stosowanym zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy. Chciałabym zwrócić uwagę na zalety odróżniające pocztę elektroniczną, od tej tradycyjnej, wskazać miejsca w Sieci, gdzie można założyć bezpłatne konta i przybliżyć pokrótce zasady wysyłania i odbierania poczty.
Aby korzystać z poczty elektronicznej należy mieć konto na serwerze pocztowym , tzw. skrzynkę. Na adres składają się:

np.: agamitu@priv.sos.com.pl

Nadesłana wiadomość znajduje się na serwerze pocztowym. Po uruchomieniu odpowiednio skonfigurowanego programu i zalogowaniu się do serwera pocztowego, poczta automatycznie dostarczana jest użytkownikowi. Za pomocą poczty elektronicznej można przesyłać również pliki z różnymi informacjami dołączając je do przesyłki.

Odczytywanie wiadomości
Po pobraniu wiadomości przez program lub wybraniu opcji "Wyślij i pobierz" możesz oglądać w skrzynce odbiorczej tematy otrzymanych wiadomości. Aby obejrzeć wiadomości w odrębnym oknie, kliknij dwukrotnie daną wiadomość na liście wiadomości. Tematy wiadomości jeszcze nie przeczytanych są wyróżnione pogrubioną czcionką. Użytkownik moż
e porządkować wiadomości przenosząc je do standardowych lub utworzonych przez siebie folderów, bądź je usuwać.

Wysyłanie wiadomości e-mail
Na pasku narzędzi kliknij przycisk "Zredaguj wiadomość"
lub "Nowa wiadomość". W polach "Do" i "DW" (do wiadomości) wpisz adres e-mail każdego adresata, do którego wiadomość ma dotrzeć. Zapamiętanie i odszukiwanie adresów jest ułatwione dzięki książce adresowej. W polu "Temat" wpisz tytuł wiadomości. Następnie wpisz treść wiadomości, i kliknij "Wyślij" na pasku narzędzi. W zależności od konfiguracji programu wiadomość wysłana jest natychmiast lub dostaje się do tzw. skrzynki nadawczej i zostanie wysłana po wybraniu opcji "Wyślij i pobierz" (lub F5). Jeśli skrzynka nadawcza jest pusta to wszystkie wiadomości zostały wysłane do obsługującego serwera pocztowego. Czasami z różnych przyczyn serwer pocztowy nie może wysłać wiadomości i zostanie ona nam zwrócona z opisem przyczyn jej niedostarczenia.

Kilka uwag dotyczących posługiwania się pocztą elektroniczną

Przesyłanie sobie wiadomości w postaci elektronicznej ma wiele dobrych stron. Po pierwsze - jest to szybka forma komunikacji, gdzie wiadomości docierają do najdalszych zakątków globu w ciągu dni (a zwykle godzin lub nawet minut), a nie tygodni, jak w przypadku papierowej poczty. Nie istnieje tu pojęcie barier czasowych - wiadomość można przesłać natychmiastowo, o dowolnej porze dnia i nocy, mając zarazem pewność, że adresat odbierze ją po zarejestrowaniu się w sieci. Najważniejszą zaletą e-maila jest oczywiście prędkość (w języku angielskim tradycyjną pocztę przezwano żartobliwie "snail -mail" czyli poczta ślimacza, w odróżnieniu od błyskawicznej poczty elektronicznej e-mail - electronic mail). Dla wielu ludzi , jak sądzę, już sam ten fakt jest wystarczającym powodem, aby korzystać z e-maila.
Po drugie - koszt wysłania
e-maila równy jest opłacie za miejscową rozmowę telefoniczną (lub nawet mniej). Usługa ta jest tańsza od międzymiastowej czy międzynarodowej rozmowy telefonicznej, a nawet od znaczka pocztowego. Z tego względu w wielu firmach poczta elektroniczna wyparła już tradycyjne sposoby komunikowania się, takie jak prowadzenie rozmowy przez telefon lub przesyłanie dokumentów faksem.
Ponadto w odróżnieniu od tradycyjnej korespondencji- wysyłamy i otrzymujemy plik tekstowy, który możemy w komputerze poprawić czy uzu
pełnić i odesłać z powrotem. Można tak pisać całe dzieła, częściej jednak w ten sposób uzgadniane są biznesowe kontrakty czy pisane prace naukowe.
Nic więc dziwnego, że chociażby z tych prostych przyczyn w krótkim czasie poczta elektroniczna stała się je
dnym z podstawowych elementów globalnej Sieci i należy obecnie do najważniejszych mechanizmów komunikacji między użytkownikami.
Tradycyjnie podaje adresy stron, tym razem tych, które oferują założenie bezpłatnego konta pocztowego. Wybór należy do Was.

http://www.onet.pl/darmowe-konta

http://www.kki.net.pl

http://www.proweb.com.pl/pryw.pwb

http://free.milnet.pl

http://free.polbox.pl

http://www.hotmail.com

http://www.geocities.com

http://www.angelfire.com

I sprawa równie ważna. Podobnie jak w każdej nieformalnej grupie, tak i wśród użytkowników Internetu panują pewne zasady, których powinno się przestrzegać. Zasady te nazywane są mianem netykiety (można je znaleźć np. pod adresem: http://polbox.com/netyk.html). Pamiętajmy więc o tym, żeby nie zaśmiecać Sieci, "nie krzyczeć" (tzn. nie nadużywać wielkich liter), nie obrażać innych, a emocje -zarówno te negatywne, jak i pozytywne, okazywać używając chociażby tzw. "buziek" :-)

Agnieszka Mitur@

O MUZYCE, MUZYKACH I .............................. !!!!

Miejsce akcji? - Sierpc Dom Kultury ul. Piastowska 37
Czas? - 14,15 i 16 kwietnia 2000 rok. Godzina 10 00
Wydarzenie?
- VIII Dziecięcy Festiwal Piosenki, Teatru i Tańca.

Dzień Pierwszy - Teatr - Występy pełne magii, energii i humoru (niestety nic więcej napisać nie możemy ponieważ byliśmy bardzo krótko - muzykanci)

Dzień Drugi - Piosenka - Wspaniała zabawa. Zaprezentowali się młodzi artyści z Sierpca i okolic. Na szczególną uwagę zasługuje śpiew dzieci z Drobina. Pełen profesjonalizm!!! (i to tyle znowu nie mogliśmy być dłużej - muzykanci)

Dzień Trzeci - Taniec - Wspaniałe stroje, mnóstwo ruchu na scenie, występy pełne dynamizmu i niezapomniany pokaz grupy dzieci z Gąbina. Bardzo dobry pomysł i wykonanie, chylimy czoła.

Ogólnie? - Festiwal stał na wysokim poziomie. Cieszy nas fakt, że nasze gusta pokryły się z werdyktami jury. Były to niezapomniane trzy dni zarówno dla nas jak miejmy nadzieje dla występujących dzieci. Szczególne podziękowania należą się organizatorom. Mało jest takich imprez w Sierpcu i okolicy. Dziękujemy bardzo.

(mała prośba na przyszłość. Dobrze by było gdyby na występy mogli przyjść wszyscy pragnący uczestniczyć w tym wydarzeniu artystycznym. Godzina 1000 ? Niestety trudno jest wymagać od publiczności by zwalniała się z pracy. - muzykanci)

Do usłyszenia - MUZYKANCI - muzykanci@poczta.wp.pl

CENY NA SIERPECKIM TARGOWISKU

wszystkie ceny w złotówkach za kg - notowanie z 21 kwietnia

WARZYWA: marchew - 0,8; pietruszka, seler, por -3-4; cebula -1; pomidory - 12-14; ogórki - 5-6; ziemniaki 0,9 (młode - 1,5); sałata - 1,2; kapusta - 1,4; rzodkiewka - 1,2 (znowu taniej); kalafior - 7.

OWOCE: jabłka - 1,4-2,8; gruszki - 5; winogron - 8-12; pomarańcze - 4; banany 3; kiwi - 4,6; mandarynki - 4.

RYBY: płoć - 5; karaś - 7; szczupak - 15; leszcz - 3,5-5; węgorz - 40; pstrąg - 12; sandacz - 15; lin - 15.

NABIAŁ: jaja (15 szt.) 2,5-5,5; twaróg - 6; śmietana - 5 (litr).

MIĘSO: schab - 9,9; łopatka - 7,3; karkówka - 8,5; szynka 9,3; żeberka - 7,5; kurczak (szt.) - 5-6; kaczka (szt.) 20-24

CHLEB: 0,9-1

(gg przy współpracy Andrzeja Maćkowskiego)

Najlepiej sprzedające się tytuły na kasetach i płytach kompaktowych.
Sklep "BONUS" (blaszak)

Muzyka zagraniczna

 1. Enrique Iglesias - Enrique- pop
 2. Vengaboys - The Platinum album - dance
 3. Gregorian - Master of chant -
 4. Viva Club Techno/Rotation - Składanka
 5. Britney Spears - Baby One More Time
 6. Modern Talking - Year Of The Dragon
 7. D.J. Bobo - Level 6

Muzyka polska

 1. BRATHANKI - ANO - folk bregovic
 2. Gabriel Fleszar - Niespokojny - pop-rock
 3. BUDKA SUFLERA - GREATEST HITS II- rock (do usłyszenia - MUZYKANCI)
 4. ICH TROJE - 3 - ICH TROJE - pop
 5. Venus - Kawiarenki - ......
 6. STACHURSKY - Moje najpiękniejsze piosenki -
 7. Artur Gadowski - GAD - .......

muzykanci@poczta.wp.pl

współpraca W.Cielicki

Inter Sklep

Dla naszych czytelników proponujemy dwa produkty o doskonałej jakości w promocyjnej cenie. Są to produkty specjalnie dobrane, bowiem przy najniższej możliwej cenie otrzymujemy produkt o wysokiej jakości.

Produkt Nr 1 Telewizor stereofoniczny 28" Royal Lux Pal; Secam; B/G; D/K. Podwójny cyfrowy system dźwięku stereo Crystal Nicam + analogowy A2. Kodowanie 99 stacji, waga 39kg, 2 lata gwarancji Promocyjna cena 1480 zł.

Produkt Nr 2 Doskonały proszek do prania VICLI 40-950 belgijskiej firmy Yplon. Opakowanie 5 kg. Tylko 26zł. Za Pollenę 2000 musielibyście państwo zapłacić 36 zł. Rozsądny wybiera wyższą jakość za niższą cenę 26 zł.Zamówienia przyjmujemy pod telefonami 601 085 659; 275 13 16 listownie Studio "FIMAR" skrytka pocztowa 104; 09-200 Sierpc.

Produkty dostarczamy do domu!!!

Usługi reklamowe w Inter Sierpc

Reklama na stronach serwisu reklamowego "Inter Sierpc"
Przygotowanie oraz zamieszczenie na stronach serwisu reklamowego "Inter Sierpc" reklamy firmy 1/2 strony A4 zawierającej : Logo Adres, telefon, kontakt Podstawowe informacje o firmie (krótka oferta, rodzaj działalności) oprawa graficzna + 1 zdjęcie cena 150 zł na miesiąc
Przygotowanie oraz zamieszczenie na stronie gazety internetowej "Inter Sierpc" reklamy firmy 1/4 strony A4 zawierającej : Logo Adres, telefon, kontakt Podstawowe informacje o firmie (krótka oferta, rodzaj działalności) oprawa graficzna + 1 zdjęcie cena 50 zł (czas jednego wydania gazety emisja 1 tydzień)
Projektowanie stron www
Logo firmy, Podstawowe informacje o firmie, Oferta firmy, Kontakt: telefony, adres, e-mail, strona główna i do 4 pod stron. Cena do uzgodnienia Strony prywatne (do 1MB) 20% taniej
Wykonanie zdjęć na potrzeby serwisu www wraz ze skanowaniem.
Grafika użytkowa: wizytówki, foldery reklamowe, naklejki, zaproszenia, dyplomy, okładki na kasety, skanowanie, naświetlanie, obróbka graficzna, projektowanie logo firm, projektowanie banerów reklamowych.
Instalacja sprzętu (modemy, drukarki, skanery itp.) instalacja oprogramowania

Prezentacje multimedialne
na krążkach CD-R są jedną z najnowocześniejszych form promocji działań firmy. Swoją atrakcyjnością wizualną i przystępną formą w łatwy oraz skuteczny sposób opisują działalność oraz charakter firmy. Prezentacja taka posiada większą objętość informacyjno-merytoryczną niż wydawnictwa książkowe, katalogi itp. Interaktywny charakter prezentacji umożliwia natychmiastowy dostęp do dodatkowych informacji z danej dziedziny zawartych w zasobach internetu.
Zajmujemy się projektowaniem graficznym materiałów promocyjnych i reklamowych oraz przygotowaniem materiałów do druku. Zajmujemy się wizualizacją firm. Pomagamy w kreowaniu informacyjno-promocyjnego wizerunku i strategii reklamowej firm. Łączymy tradycję dyscyplin plastycznych z nowoczesnymi formami przekazu, uzyskując tym samym nowy ekspansywny przekaz wizualny.
Ekspansywne formy docierania do klienta powodują że serwis informacyjny www przewyższa swoimi możliwościami tradycyjne formy reklamy. Przyczynia się do tego szybki przepływ informacji w warunkach gdzie obszar terytorialny nie stanowi żadnej przeszkody w jej pozyskiwaniu. Rodzą się nowe możliwości promocji działań firmy - skorzystaj z nich!
Organizujemy kompleksowe kampanie reklamowe, promujące, wyborcze -- w internecie
mediach jak i prasie lokalnej.
Inne usługi

Ceny do uzgodnienia.

Konkurencyjne ceny, szybki serwis - reklama w Inter Sierpcu to Twoja szansa na sukces !!!

________________________________________________________________________________________________

Wydawnictwo Ó Studio "FIMAR" Oddział w Sierpcu; ul. Narutowicza 11/20; 09-200 Sierpc; skrytka pocztowa 104. Dyrektor Wydawnictwa - Marek Zgliński, e-mail: zglinski@plocman.pl tel. 0606 855 502.

Gazeta Internetowa INTER SIERPC Redaktor Naczelny - Grzegorz Górecki e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl tel. 275 30 75. Dyrektor Działu Graficzno-Marketingowego Mariusz Bruździński e-mail: studiografix@poczta.onet.pl tel. 0601 085 659. Internet - Agnieszka Mitura e-mail: agamitu@priv.sos.com.pl tel. 0 602 576 978 Kultura i środowisko - Ryszard Suty e-mail: rysuty@poczta.onet.pl Dział Techniczny Mariusz Staniszewski e-mail: mariusz@sierpc.com.pl tel. 0601 935 928.