logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Artykuły

Fundusze unijne dla Mazowsza. Miliony złotych na edukację ogólną dzieci i młodzieży!Pomiędzy 30 października a 16 listopada będzie trwać nabór na dofinansowanie projektów edukacyjnych dotyczących kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży. Podmioty i organy zajmujące się szkolnictwem na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym mogą składać wnioski w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Aż 67,5 mln zł może trafić do placówek, w których na co dzień kształcą się nasze dzieci!

Miliony złotych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 mogą zasilić szkoły w powiecie sierpeckim i zostać przeznaczone na rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów, nowoczesne wyposażenie placówek, a także dodatkowe przygotowanie zawodowe dla nauczycieli.

ABC dofinansowań na edukację ogólną dzieci i młodzieży

Chociaż szansa na dofinansowanie pojawia się nie po raz pierwszy, wiele mazowieckich szkół - również z naszego powiatu - wciąż z niej nie skorzystało. Inicjatywa może jednak pojawić się oddolnie. Nawet jeśli władze gminy czy powiatu nie planują w tym roku projektu związanego z edukacją ogólną, z pomysłem mogą wyjść rodzice, w których interesie leży kształcenie dzieci. Czas biegnie, ale wciąż jest go wystarczająco dużo, by przygotować wniosek.

Na jakie wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 możemy liczyć przy okazji wspomnianego naboru? Projekty powinny stwarzać uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących szansę podniesienia tzw. umiejętności uniwersalnych, które okażą się niezbędne na rynku pracy. W najbliższej przyszłości pracodawcy będą wymagać m.in. znajomości języków obcych, przedsiębiorczości, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, jak również umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. To przyda się większości absolwentów, niezależnie od wybranej w przyszłości drogi.

W ramach programu również nauczyciele mają szansę wzmocnić swoje kompetencje związane z indywidualnym podejściem do ucznia, dzięki czemu dzieci rozwiną swoje zainteresowania, mając szansę nadrobić zaległości w przedmiotach, w których nauka idzie im trudniej.

Nowoczesne metody nauczania i rozwój kluczowych kompetencji w naszych szkołach

Kto może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1? Przede wszystkim wszystkie organy prowadzące szkoły lub placówki oświatowe. W praktyce najczęściej chodzi więc o samorządy gminne i powiatowe, ale nabór dotyczy również podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne. Ponadto o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się fundacje lub firmy - wszystkie podmioty legitymujące się co najmniej trzema latami doświadczenia w kształceniu ogólnym, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ważnym kryterium jest oczywiście zgodność projektu z założeniami poddziałania 10.1.1. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Dofinansowanie obejmuje m.in. takie obszary edukacji jak: projekty edukacyjne, dodatkowe zajęcia dydaktyczne i wyrównawcze, a także projekty rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży. Fundusze mogą zostać przeznaczone na realizację nowatorskich rozwiązań metodycznych lub programowych. Kolejne obszary objęte wsparciem to wyjazdy edukacyjne, laboratoria, warsztaty i szkolne kółka zainteresowań. Placówki mogą liczyć na wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne. Projekty powinny wiązać się z doskonaleniem kompetencji kluczowych - czyli matematycznych, przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także nauki języków obcych.

Wyższe kwalifikacje nauczycieli

Poza placówkami szkolnymi i ich uczniami beneficjentami projektów i dofinansowań stają się również zatrudnieni w szkołach nauczyciele. Podnoszenie wśród uczniów kompetencji kluczowych wymaga od nich specjalnych kwalifikacji, dlatego w projekcie warto uwzględnić także ich potrzeby. Do praktykowanych form wsparcia należą m.in. studia podyplomowe, a także teoretyczne i praktyczne kursy i szkolenia. Kadra nauczycielska może także brać udział w stażach oraz praktykach. Te ostatnie realizuje się we współpracy z podmiotami z otoczenia lub placówkami systemu oświaty. Wszystko po to, by dzięki nowatorskim projektom dzieci i młodzież zdobywały kluczowe kompetencje jeszcze efektywniej.

W powiecie sierpeckim to już działa!

Wykorzystanie dotacji na tego typu działania nie jest nowością ani w Sierpcu, ani na terenie powiatu sierpeckiego. Świadczą o tym projekty, które zyskały wsparcie w ramach poprzednich naborów.

W latach 2016-2018 w Sierpcu realizowane były trzy projekty prowadzone przez samorząd powiatu. "Wyższe kompetencje drogą do sukcesu", "Szkoła Kluczowych Kompetencji" oraz "Mistrzowie Kompetencji" to projekty obejmujące wsparcie publicznych szkół ponadgimnazjalnych, z których każdy wart był ponad 400 tys. zł.

Gmina Sierpc prowadzi z kolei przewidziane na lata 2017-2019 przedsięwzięcie "Szkoła równych szans!" o wartości 713 tys. zł, z którego korzystają uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych w Bledzewie, Borkowie, Goleszynie Kościelnym, a także Sudragach.

Beneficjentem funduszy jest także gmina Zawidz, w której odbywają się dwa projekty. "Szkoły Podstawowe = Szkoły Przyszłości" wspiera tamtejsze placówki za ponad 441 tys. zł, zaś "Akademia kompetencji" pozwala na wzrost kluczowych kompetencji wśród uczniów Zespołu Szkół Samorządowych, na co przeznaczono ponad 231 tys. zł.

W Mochowie trwa VIII edycja programu "Szkoła równych szans" zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Uczniowie szkoły podstawowej mogą liczyć m.in. na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz wyrównawcze z języków angielskiego i rosyjskiego, matematyki, przyrody, informatyki, a także atrakcyjne wyjazdy edukacyjne. Nowe formy kształcenia kładą ponadto nacisk na doskonalenie uczenia się, kompetencji społecznych, podejmowania inicjatywy, kreatywności, a także umiejętności pracy zespołowej.

Warto, by kolejne samorządy i placówki w naszym regionie ustawiły się w kolejce po dofinansowanie w ramach ruszającego 30 października naboru.

Jak wziąć udział w projekcie?

Ogromną zaletą poddziałania 10.1.1 jest fakt, że beneficjenci muszą wyłożyć jedynie 5 proc. wartości zaplanowanego projektu ze środków własnych. Fundusze europejskie finansują przedsięwzięcie w 80 proc., zaś pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa. Minimalna wartość projektu, który może zostać zakwalifikowany do dofinansowania, to 100 tys. zł. Wnioski o jego przyznanie należy składać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Nabór potrwa od 30 października do 16 listopada tego roku, a warunki zostały opisane na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Kampania współfinansowana z Europejskiego Funduszu SpołecznegoZauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.